450,00 US$ - 500,00 US$/Tấn
20.0 Tấn(Min. Order)
350,00 US$ - 400,00 US$/Tấn
25.0 Tấn(Min. Order)
450,00 US$ - 500,00 US$/Tấn
20.0 Tấn(Min. Order)
90,00 US$ - 100,00 US$/Tấn
50.0 Tấn(Min. Order)
300,00 US$ - 350,00 US$/Tấn hệ mét
10.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
100,00 US$ - 150,00 US$/Tấn hệ mét
24.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.